Nieuws over het experiment

Nieuwere berichten Oudere berichten
Nieuws

Aanmelding gesloten

Aanmelding uitbreiding experiment Regelluwe scholen is gesloten

Het experiment Regelluwe scholen wordt op vijf kansrijke thema’s uitgebreid. Minister Slob heeft dit aangekondigd in zijn brief aan de Tweede Kamer van 23 januari 2018.

Scholen konden zich tot vrijdag 25 mei (12.00 uur) aanmelden. Mocht u vragen hebben over het experiment, dan kunt u een mailbericht sturen aan: regelluwescholen@minocw.nl.

Het experiment is in januari 2016 van start gegaan en loopt door tot 2021.
Alle deelexperimenten van de deelnemende scholen worden gemonitord om de effecten van deze experimenten in beeld te brengen. Na afloop van het experiment wordt bekeken of deze afwijkingen voor alle scholen in de betreffende sector beschikbaar kunnen worden gemaakt.

Scholen konden zich aan een van de deelexperimenten aanmelden.
Het gaat om de volgende onderwerpen:

• het verminderen van instroommomenten voor kleuters in het primair onderwijs 
• het inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd (PO en VO) 
• het vervangen van een theoretisch vak door een praktijkvak op de havo 
• het afnemen van deelexamens op de eigen school 
• het afwijken van bevoegdheidseisen in het VO

Voor de genoemde onderwerpen wordt een beperkt aantal scholen toegevoegd aan het experiment.Hiermee vergroten we de diversiteit binnen het experiment, zodat ervaring kan worden opgedaan onder een bredere afspiegeling van het scholenveld. De uitbreiding betreft maximaal 48 scholen. Er worden acht scholen per onderwerp toegevoegd. Het inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd wordt uitgebreid met acht PO-scholen en acht VO-scholen. De selectie gebeurt op basis van een aantal criteria. Ook loting is onderdeel van de selectieprocedure. Voorwaarde voor deelname is dat het gaat om scholen met aantoonbaar goede onderwijskwaliteit. Dit betekent dat basisscholen en schoolsoorten aan wie het predicaat Excellente school is toegekend (‘Excellent’) of die van de inspectie het oordeel ‘Goed’ hebben gekregen, in aanmerking komen voor deelname. Andere scholen die in aanmerking willen komen, hebben de mogelijkheid om in het kader van dit traject de waardering ‘Goed’ te behalen. Scholen die dit betreft, ontvangen na de aanmelding en de loting nader bericht over de vervolgstappen die zij moeten zetten.