Nieuws over het experiment

Oudere berichten
Nieuws

Bijeenkomst Regelluwe Scholen 25 maart 2019

Bijeenkomst 25 maart voor regelluwe scholen op het ministerie van OCW. Jan van Tartwijk zal ingaan op het thema Innovatie in relatie tot kwaliteit van het onderwijs. Zoals het er nu uitziet zal ook Minister Arie Slob aanwezig zijn om met de deelnemers van gedachten te wisselen over de ervaring van de deelnemers en de voortgang van het experiment.

 Zie voor meer informatie het programma.