Nieuws over het experiment

Oudere berichten
Nieuws

Eindrapportage “Monitoronderzoek experiment Regelluwe scholen” gepubliceerd

Op donderdag 17 december heeft het ministerie van OCW de eindrapportage “Monitoronderzoek experiment Regelluwe scholen” gepubliceerd. Minister Arie Slob heeft het rapport met zijn reactie naar de Tweede Kamer gezonden. Op 1 januari 2016 is het startsein gegeven voor het experiment “Regelluwe scholen”.

Doel van het experiment was om te onderzoeken of het bieden van een regelluwe ruimte kon leiden tot initiatieven die de doelmatigheid van het onderwijs ten goede zou komen. Verschillende scholen hebben voorstellen ingediend voor deelexperimenten.

In de begeleidende brief van minister Arie Slob kunnen jullie informatie vinden over het vervolg van de deelexperimenten. Ze zijn verdeeld in drie categorieën: 1) deelexperimenten waarvan de uitkomsten structureel en breed toegankelijk worden gemaakt, 2) deelexperimenten waarvan de uitkomsten worden meegenomen in andere trajecten, 3) deelexperimenten waarvan hetgeen waarmee geëxperimenteerd is niet structureel mogelijk wordt gemaakt.

Mocht het afronden van de deelexperiment voor cohorten binnen de deelnemende scholen voor problemen zorgen dan zal het ministerie met eventuele beschikkingen een passend oplossing zoeken.
EDventure en de onderzoekers van Oberon en Kohnstamm zijn ook in het laatste jaar (2021) nog beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding.

Zijn jullie benieuwd naar het eindrapportage? klik dan hier

En voor de beleidsreactie hier