Nieuws over het experiment

Oudere berichten
Nieuws

Onderzoek naar wat Excellente scholen kenmerkt

Kohnstamm-onderzoekers Wouter Schenke en Marianne Boogaard ronden dit voorjaar een onderzoek over Excellente scholen af. Het predicaat ‘Excellente school’ is in het leven geroepen om scholen te stimuleren tot continue onderwijsverbetering. Maar wat typeert Excellente scholen? Zijn zij bijvoorbeeld sterk in hun aanpak om talentontwikkeling van leerlingen te bevorderen? Bieden zij maatwerk aan hun leerlingen, voortkomend uit een gedeelde visie in school?

Wouter Schenke licht toe hoe het onderzoek eruit ziet: “In dit NRO-onderzoek gaan we, op basis van literatuuronderzoek, inspectiedata en juryrapporten, na wat typerende kenmerken zijn van Excellente scholen in vergelijking met scholen die als ‘goed’ beoordeeld zijn. Blinken Excellente scholen uit op bepaalde kwaliteitskenmerken? En hoe zit dat bij de goede scholen zonder het predicaat Excellent? In aanvulling op de analyse van bestaande data houden we interviews met schoolleiders, leraren en juryleden over de vraag wat nu specifieke kenmerken van kwaliteit zijn, en hoe die ook voor andere scholen bereikbaar kunnen worden.”   
In het onderzoek is ook aandacht voor de voorbeeldfunctie voor andere scholen, zo zegt Marianne Boogaard. “Via het predicaat profileert een Excellente school zich. De school laat zien zich op een bepaald excellentieprofiel bijzonder ontwikkeld te hebben. Daarbij is ook nadrukkelijk de verwachting vanuit de Inspectie van het Onderwijs dat Excellente scholen een voorbeeldfunctie vervullen voor andere scholen. Met dit onderzoek brengen we in beeld in hoeverre dit het geval is en op welke manier deze rol eventueel kan worden uitgebreid.”  
Zodra het onderzoek afgerond is, besteden we via de nieuwsbrief aandacht aan de resultaten.