Nieuws over het experiment

Nieuwere berichten Oudere berichten
Nieuws

Programma bijeenkomst Regelluwe scholen - 20 november

Alle scholen die bij het experiment Regelluwe Scholen betrokken zijn, zijn van harte welkom voor deze bijeenkomst bij InHolland Den Haag (Teresiastraat 8). De bijeenkomst vangt aan met een inloop vanaf 13.00 uur, om 13.30 uur start het formele programma dat eindigt rond 16.00 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt de tweede voortgangsrapportage belicht. Hierbij is het uitdrukkelijk de bedoeling dat scholen aan het woord komen om ervaringen te delen met alle aanwezigen. In deelsessies PO en VO worden hete hangijzers besproken aan de hand van prikkelende stellingen. Ten slotte richten we onze blik op de toekomst om te kijken welke stappen voorwaarts gezet kunnen worden.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur  - Inloop

13.30 uur - Opening en welkom

13.35 uur - Toelichting voortgangsrapportage en reacties scholen

14.45 uur - Korte pauze

15.00 uur - Deelsessie PO en VO

15.45 uur - Samenvatting van opbrengsten, afsluiting

vanaf 16.00 uur: Borrel