Nieuws over het experiment

Oudere berichten
Nieuws

Regelluwe scholen 2 juli 2018 bijeen voor interactieve bijeenkomst

Op 2 juli jl. kwamen de regelluwe scholen bijeen in Amersfoort. Voor het eerst sinds de start van het experiment waren ook scholen aanwezig die zich hebben aangemeld voor de uitbreiding van het experiment.

Een mooie gelegenheid om de deelnemers van het eerste uur en deze nieuwe groep met elkaar kennis te laten maken. Tijdens deze bijeenkomst stond het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van ideeën en wensen voor de toekomst centraal. We hopen dat de uitwisseling en de gesprekken met elkaar tot nieuwe ideeën heeft geleid.