Nieuws over het experiment

Nieuwere berichten Oudere berichten
Nieuws

Regelluwe scholen PO en VO bijeen in Den Haag

Op 20 november jl. kwamen de regelluwe scholen bijeen in Hogeschool InHolland voor het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van ideeen en wensen voor de toekomst

De scholen zijn geinformeerd over de tweede voortgangsrapportage Regelluwe scholen, en kwamen daarbij zelf aan het woord om eigen ervaringen te delen met alle aanwezigen. In deelsessies PO en VO zijn hete hangijzers besproken aan de hand van prikkelende stellingen. 

Tenslotte is aan Alida Oppers (directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs) van het ministerie OCW een virtuele wensenlijst aangeboden bestemd voor de nieuwe minister Arie Slob.

Deelnemers

Alida Oppers (OCW) in gesprek met Ton Klein (Oberon) en de deelnemers Regelluwe scholen

Bekijk hier de presentatie van de bijeenkomst Regelluwe scholen: PPT