Nieuws over het experiment

Nieuwere berichten Oudere berichten
Nieuws

Regelluwe VO-scholen bijeen voor kennisdeling & uitwisseling

Op 12 juni kwamen 20 directeuren en medewerkers van VO-scholen bijeen, samen met het onderzoeksconsortium en medewerkers van OCW, om met elkaar ervaringen uit te wisselen over de voorstellen die zij hebben gedaan in het kader van het experiment Regelluwe scholen. In de deelsessies werden hulpmiddelen die de scholen al ontwikkeld hadden met de andere scholen gedeeld.

Dr. Marco Snoek, lector Leren & Innoveren van de Hogeschool Amsterdam ging met de deelnemers in gesprek over het experiment.  Lees hierzijn presentatie: Presentatie dr. Marco Snoek.

Wouter Wieldraaijer (OCW) informeerden de aanwezigen over het onderwerp Regelluw en examinering.