Nieuws over het experiment

Oudere berichten
Nieuws

Terugblik bijeenkomst regelluwe scholen 25 maart 2019

Maandag 25 maart jl. kwamen de regelluwe scholen bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over de voortgang van het experiment.

De bijeenkomst werd gestart met een interactieve sessie over de voortgangsrapportage. Alida Oppers (directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs) ging vervolgens met de scholen in gesprek. Na de keynote over innovatie in relatie tot kwaliteit van onderwijs door prof. Dr. Jan van Tartwijk (Universiteit Utrecht) gingen de scholen in een world café setting met elkaar in gesprek over diverse thema’s rondom het experiment. In het slotgesprek bleek dat de scholen erg benieuwd zijn naar wat er gebeurt met de experimenten na 1 januari 2022. De deelnemende scholen hebben OCW opgeroepen hier tijdig over te communiceren. Het ministerie van OCW heeft aangegeven de scholen op de hoogte te houden van het besluitvormingsproces.