Nieuws over het experiment

Nieuwere berichten Oudere berichten
Nieuws

Twee afwijkingen breed beschikbaar?

De voortgangsrapportage geeft aanleiding te onderzoeken of het mogelijk is om twee afwijkingen nu al breed beschikbaar te maken voor andere scholen.

Dit is het geval voor de educatieve keuzedagen (po) en het schoolplan. Voor beide afwijkingen geldt dat de meerwaarde voor leraren, ouders en leerlingen groot is en de gevolgen voor anderen beperkt zijn.  Er zal nu onderzocht worden hoe deze afwijkingen voor alle scholen beschikbaar kunnen worden gemaakt. Dit vereist een afweging tussen de meerwaarde die is gebleken en de achtergrond en de doelstelling van de betreffende regels.