Nieuws over het experiment

Nieuwere berichten Oudere berichten
Nieuws

Tweede voortgangsrapportage dit najaar

In het najaar van 2017 verschijnt de tweede voortgangsrapportage van Oberon, Kohnstamm Instituut en EDventure over het experiment. De eerste voortgangsrapportage (oktober 2016) gaf vooral een beeld van de voorbereiding, in deze tweede rapportage staat de uitvoering van de plannen centraal.


Alle scholen die een melding hebben gedaan zijn door de onderzoekers bezocht. Tijdens deze bezoeken is gesproken met schoolleiding, leraren, leerlingen en ouders. De gesprekken gingen over de plannen in het kader van het experiment, maar ook over vernieuwingen in het algemeen. Samen met elke school is een ‘innovatieprofiel’ opgesteld.
 
Wat kunt u verwachten van de voortgangsrapportage? Allereerst een overzicht van de stand van zaken. Hoeveel scholen doen mee met het experiment, hoeveel meldingen hebben zij gedaan en op welke thema’s? Vervolgens zoomen we in op het vernieuwingsproces en de eerste indicaties van effecten. Op enkele thema’s zullen we iets uitvoeriger ingaan, ook zullen we beschrijven of er perspectiefrijke meldingen zijn die mogelijk kunnen leiden tot aanpassing van de wet- en regelgeving.
De rapportage wordt openbaar als deze naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.