Nieuws over het experiment

Nieuwere berichten Oudere berichten
Nieuws

Uitbreiding van het experiment met andere scholen

Per onderwerp zullen nieuwe scholen uitgenodigd worden deel te nemen aan het experiment. Het doel is het vergroten van de diversiteit binnen het experiment, zodat ervaring kan worden opgedaan onder een bredere afspiegeling van het scholenveld. Ook scholen die niet excellent zijn komen voor deelname in aanmerking, op voorwaarde dat hun onderwijskwaliteit aantoonbaar goed is.

  • het inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd;
  • het verminderen van instroommomenten in het primair onderwijs;
  • het vervangen van een theoretisch vak door een praktijkvak op de havo;
  • het afnemen van deelexamens op de eigen school;
  • het afwijken van bevoegdheidseisen in het vo.