Nieuws over het experiment

Nieuwere berichten Oudere berichten
Nieuws

Uitbreiding van het experiment Regelluwe scholen

Minister Slob heeft aangekondigd dat hij het experiment Regelluwe scholen wil uitbreiden (brief aan de TK van 23 januari 2018). Hieronder volgt nadere informatie over uitbreiding van het experiment:

·       Het gaat om een uitbreiding van het experiment met een beperkt aantal scholen (PO en VO). De aanmelding is op dit moment nog niet geopend. Zodra de procedure van aanmelding en selectie bekend is, zullen schoolbesturen/scholen hierop worden geattendeerd.

·       Van nieuwe scholen wordt gevraagd zich aan te sluiten bij een aantal deelexperimenten die nu al lopen binnen het experiment. Dit om meer informatie te krijgen over de effecten van het loslaten van de betreffende regels (leidt dit – óók op de nieuwe scholen – tot grotere doelmatigheid en/of betere onderwijskwaliteit?).

·       Voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen, is dat het onderwijs op de school van aantoonbaar goede kwaliteit is. Deze voorwaarde staat in het Besluit experiment regelluwe scholen (en geldt dus ook voor scholen die nu worden toegelaten tot het experiment).

·      Ook scholen die niet het predicaat ‘excellent’ hebben, komen in aanmerking. Welke categorieën scholen zich kunnen aanmelden en hoe de procedure er precies gaat uitzien, wordt op een later moment bekendgemaakt.

·       Bij de selectie zal mogelijk ook gekeken worden naar de spreiding van de scholen over het land, de omvang van en de spreiding over schoolbesturen, voor het VO de spreiding in schoolsoorten, en mogelijk nog naar andere kenmerken.

·         Omdat maar een beperkt aantal nieuwe scholen kan toetreden tot het experiment, zal ook loting onderdeel zijn van de selectieprocedure.