Nieuws over het experiment

Nieuwere berichten Oudere berichten
Nieuws

Voortgangsrapportage naar de Tweede kamer

Minister Slob heeft de Voortgangsrapportage onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd, vergezeld van een brief met zijn reactie op de uitkomsten van de monitor. De minister kondigt in zijn brief twee nieuwe stappen aan: uitbreiding van het experiment met (een beperkt aantal) nieuwe scholen en het voornemen om twee afwijkingen ook voor andere scholen beschikbaar te maken.

Op 23 januari is de voortgangsrapportage Regelluwe scholen aan de Tweede Kamer gestuurd. In de beleidsreactie op deze rapportage geeft de minister aan dat het experiment op vijf kansrijke thema's zal worden uitgebreid met een beperkt aantal nieuwe scholen, dit om de kracht van het experiment te vergroten. Voor twee afwijkingen wordt onderzocht hoe deze nu al breed beschikbaar kunnen worden gemaakt. Lees hieronder de Kamerbrief en de 2e voortgangsrapportage.

Kamerbrief en voortgangsrapportage januari 2018